Urząd Gminy Jadów

Treść strony -

Sprzedaż zbiorników na olej opałowy

Wójt Gminy Jadów informuje, że posiada do sprzedaży 3 szt. używanych zbiorników na olej opałowy firmy SCHUTZ BATTERIE TANK o pojemności 1600 l każdy. Zbiorniki można oglądać w dni robocze w godzinach 800- 1400 po uprzednim kontakcie z Urzędem Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 25 785-44-11.

Cena wywoławcza- 250,00 zł/szt. brutto.

Oferty na zakup zbiorników można składać w pokoju nr 21 do dnia 30.09.2022r. do godziny 1200.

Dopuszcza się odwołanie wyboru ofert bez podania przyczyny.

 

 

 

 

  • zbiorniki
  • zbiorniki

Akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

  • szczepienie lisów

Konsultacje społeczne - projekt Programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego do 2030

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o sporządzeniu projektu Programu ochrony środowiska dla Województwa Mazowieckiego do 2030 roku i kieruje ww. projekt do konsultacji społecznych.

Zainteresowane jednostki administracji rządowej i samorządowej, instytucje, organizacje oraz osoby fizyczne mogą przedstawiać opinie, stanowiska i propozycje dotyczące projektu Programu ochrony środowiska województwa mazowieckiego do 2030 roku, w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub elektronicznej na adres:

Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa, e-mail: polityka.ekologiczna@mazovia.pl, tel. 22 59 79 050.

Uwagi i wnioski należy zgłaszać na formularzu składania uwag i wniosków.

Czas trwania konsultacji społecznych: od 30 czerwca 2022 r. do 21 lipca 2022 r.

Więcej informacji pod linkiem:

https://mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/konsultacje-spoleczne/konsultacje-spoleczne-projektu-programu-ochrony-srodowiska-dla-wojewodztwa-mazowieckiego-do-2030-roku.html

Spotkanie

Ogłoszenie o zmianie przepisów uchwały antysmogowej dla mazowsza