Urząd Gminy Jadów

Treść strony -

Rozbudowa drogi gminnej nr 430226W w miejscowości Sitne oraz Szewnica na odcinku od ulicy Akacjowej do ulicy Leśnej.

                                                        AbCbY7H8f5KuACjU4zFOAAAAAElFTkSuQmCC

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dofinansowanie: 1 546 446,64 zł  

Całkowita wartość Inwestycji: 2 185 190,67 zł

Data podpisania umowy: sierpień 2023 r.

Efekty rzeczowe zadania:

 • Jezdnia z betonu asfaltowego długość 636,92 m.b. o szerokości 5 m (z poszerzeniami do 5,6 m na łukach).
 • Chodnik z kostki betonowej o długościach: strona prawa 10 m.b. szerokość 2 m; strona lewa 636,92 m.b. o szerokości od 1,5 do 2 m.
 • Pobocza z kruszywa kamiennego strona prawa długość 626,92 m.b. szerokość 0,75 m.
 • Elementy odwodnienia w postaci drenaży francuskiego oraz wpustów deszczowych.
 • Budowa kanału technologicznego.
 • Jedno skrzyżowanie z inna droga publiczną.
 • Wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu.

Wykonawca : Szpańscy Jerzy Jacek Dawid Czystość Sp. j. z Wołomina

Nadzór inwestorski: GO-ROAD Projektowanie i Nadzorowanie Robót Drogowych Magdalena Gołoś z miejscowości Tłuszcz

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • autor: Remigiusz Rojek, data: 2023-12-07

Budowa drogi gminnej Warmiaki-Borki

                                                                                     AbCbY7H8f5KuACjU4zFOAAAAAElFTkSuQmCC

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Kwota dofinansowania: 1 365 755,75 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 942 900,00 zł

Efekty zadania:

 • Budowa drogi gminnej o długości 619,45 m.b.
 • Szerokość jezdni: od 5,5 m do 6 m, o nawierzchni mineralno-bitumicznej,
 • Pobocza obustronne wykonane z kruszywa łamanego o długości 619,45 m.b., szerokość od 0,75 do 1,75 m,
 • Wykonanie jednego skrzyżowania z drogą powiatową 4347W,
 • wykonanie 2 zjazdów publicznych,
 • Wprowadzenie elementów organizacji ruchu.

Zadanie zostało wykonane

Wykonawca: Grupa Martin Sp. z o.o.,

Nadzór inwestorski: GO-ROAD Projektowanie i Nadzorowanie robót drogowych Magdalena Gołoś,

 • autor: Remigiusz Rojek, data: 2022-05-06
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 430201W NA ODCINKU OD DROGI GMINNEJ NR 430217W ( UL. ZIELONA DROGA ) DO DROGI POWIATOWEJ NR 4330W W MIEJSCOWOŚCI JADÓW

"BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 430201W NA ODCINKU OD DROGI GMINNEJ

NR 430217W ( UL. ZIELONA DROGA ) DO DROGI POWIATOWEJ NR 4330W W MIEJSCOWOŚCI JADÓW”

dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Kwota dofinansowania: 452 712,68 zł

Całkowita wartość inwestycji: 647 906,56zł

Efekty zadania:

 • Budowa drogi gminnej o długości 651,7 m.b.
 • Szerokość jezdni: 5 m, o nawierzchni mineralno-bitumicznej.
 • Pobocza obustronne wykonane z kruszywa łamanego o długości 651,7 m.b., szerokość 1 m,
 • Wykonano jedno skrzyżowanie z drogą powiatową 4330W w tym wyspę rozdzielającą pasy ruchu z kostki granitowej.
 • wykonano 2 zjazdy publiczne o szerokości 5,0m
 • Wprowadzono elementy organizacji ruchu.

Okres realizacji: 21 stycznia 2021 r. - 31 lipca 2021 r.

Wykonawca: Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid „CZYSTOŚĆ" Spółka Jawna,

Nadzór inwestorski: Usługi w zakresie drogownictwa Wojciech Kucharczyk,

 • autor: Patryk Pobudkiewicz, data: 2021-07-23
 • -
  • autor: Patryk Pobudkiewicz, data: 2021-07-23
 • -
  • autor: Patryk Pobudkiewicz, data: 2021-07-23
 • -
  • autor: Patryk Pobudkiewicz, data: 2021-07-23
 • -
  • autor: Patryk Pobudkiewicz, data: 2021-07-23

Budowa drogi gminnej ulicy Mroza w miejscowości Borzymy

"Budowa drogi gminnej ulicy Mroza w miejscowości Borzymy”
Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Kwota dofinansowania: 482 482,93 zł

Całkowita wartość inwestycji: 775 391,34zł

Efekty zadania:

 • Budowa drogi gminnej ulicy Mroza w miejscowości Borzymy o długości 419,30 m.b.
 • Szerokość jezdni: 5 m, o nawierzchni mineralno-bitumicznej.
 • Chodnik z kostki betonowej usytuowany przy jezdni o szerokości 2 m po stronie lewej o długości 10,0 m.b.
 • Chodnik z kostki betonowej przy jezdni o szerokości 2 m po stronie prawej o długości 404,3 m.b.
 • Chodnik z kostki betonowej odsunięty od jezdni o szerokości 2 m po stronie prawej o długości 15 m.b.
 • Pobocza jednostronne wykonane z kruszywa łamanego strona lewa – o długości 409,3 m.b., szerokość 0,75 m,
 • Wykonano oświetlenie drogi
 • Wprowadzono elementy organizacji ruchu.
 • Wykonano dwa skrzyżowania.
 • Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami 234 m.b.

Okres realizacji: 15.05.2020 r. -  08.09.2020 r

Wykonawcy: P&K Jaczewscy Jaczewski Paweł, 07-120 Korytnica, Bednarze 12 -roboty drogowe
HYDRO-KAN BIS Grzegorz Dutkiewicz, 05-240 Tłuszcz, ul. Długa 79 – kanalizacja sanitarna

Nadzór inwestorski: GO-ROAD Projektowanie i Nadzorowanie Robót Drogowych Magdalena Gołoś
05-240 Tłuszcz, ul. Przelotowa 30 – branża drogowa

Projekty, Kosztorysy, Nadzór Inwestycyjny w Budownictwie-Jerzy Wierzbicki, 08-110 Siedlce, ul. Starowiejska 12A – branża sanitarna

 • autor: Patryk Pobudkiewicz, data: 2021-06-17
 • -
 • -

Rozbudowa ulicy Nielubowicza w miejscowości Borzymy

"Rozbudowa ulicy Nielubowicza w miejscowości Borzymy”
dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Kwota dofinansowania: 411 792,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 549 056,01 zł

Efekty zadania:

 • Rozbudowa ulicy Nielubowicza w miejscowości Borzymy o długości 830 m.b.
 • Szerokość jezdni: 6,1 m, o nawierzchni mineralno-bitumicznej.
 • Chodnik z kostki betonowej jednostronny odsunięty od jezdni (strona lewa) – 830 m.b., szerokość od 1,5 do 2.0 m
 • Pobocza jednostronne (strona prawa) wykonane z pospółki– długość 830 m.b., szerokość 0,75 m
 • Wprowadzono elementy organizacji ruchu.
 • Wykonano jedno skrzyżowanie.

Okres realizacji: 27.11.2019 r. - 30.06.2020 r

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „MIKST” Sp. z o.o., 07-100 Węgrów, ul. Gdańska 69A.

Nadzór inwestorski: INTRAKT Andrzej Drzazgowski, Aleja Solidarności 98 lok. 99, 01-016 Warszawa

 • autor: Patryk Pobudkiewicz, data: 2021-06-02
 • -
 • -

Przebudowa drogi gminnej ulicy Cichej w miejscowości Sitne

"Przebudowa drogi gminnej ulicy Cichej w miejscowości Sitne”
dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Kwota dofinansowania: 563 471,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 751 295,11 zł

Efekty zadania:

 • Przebudowa drogi gminnej ulicy Cichej w miejscowości Sitne o długości 894,21 m.b.
  w tym odcinek 1 – 179,77 m.b., odcinek 2 – 714,44  m.b.
 • Szerokość jezdni: 5 m, o nawierzchni mineralno-bitumicznej.
 • Pobocza obustronne o szerokości 0,75 m z kruszywa kamiennego o długości 894,21 m.b
 • Wykonano odwodnienie drogi za pomocą rowu.
 • Wprowadzono elementy organizacji ruchu.
 • Wykonano dwa skrzyżowania.

Okres realizacji: 27.11.2019 r. -  30.04.2020 r.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o., ul. Brokowska 37, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

Nadzór inwestorski: Mgr inż. Piotr Gołoś, 05-240 Tłuszcz, ul. Przelotowa 30

 • autor: Patryk Pobudkiewicz, data: 2021-06-02
 • -

Budowa drogi gminnej Wyglądały - Wujówka w km 0+000 - 1+600

"Budowa drogi gminnej Wyglądały - Wujówka w km 0+000 - 1+600”
dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Kwota dofinansowania: 491 897,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 983 795,96 zł

Efekty zadania:

 • Budowa drogi gminnej Wyglądały - Wujówka o długości 1600 m.b.
 • Szerokość jezdni - 5 m,  o nawierzchni mineralno-bitumicznej.
 • Pobocza obustronne o szerokości 0,75 m z pospółki o długości 1600 m.b.
 • Wykonano odwodnienie drogi za pomocą rowu o długości 1255 m.b. oraz wykonano przepust
 • Wprowadzono elementy organizacji ruchu.
 • Wykonano jedno skrzyżowanie.

Okres realizacji: 18.04.2019-11.09.2019 r.

Wykonawca: Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid "Czystość" Spółka Jawna,
ul. Sławkowska 22, 05-200 Wołomin.

Nadzór inwestorski: Mgr inż. Piotr Gołoś, 05-240 Tłuszcz, ul. Przelotowa 30

 • -
 • autor: Patryk Pobudkiewicz, data: 2021-06-17

Dane kontaktowe

 • Logo Urzędu Gminy Jadów
  Urząd Gminy
  Jadów
 • Ikona mapy

  ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów
  tel. 25 675 40 44 fax: 25 675-43-84

  e-mail: gmina@jadow.az.pl

 • Ikona mapy

  Poniedziałek    8:00-16:00

  Wtorek                8:00-16:00

  Środa                     8:00-18:00

  Czwartek            8:00-16:00

  Piątek                    8:00-14:00