Urząd Gminy Jadów

Treść strony -

Szkoła w Nowinkach

 

Historia szkoły
 (na podstawie zapisów w pierwszej kronice szkolnej)

W obramowaniu szosy Jadów –Radzymin i lasów państwowych- ongiś stanowiących własność hr. Zamojskiego – rozłożyła się mała wioska, Nowinki. Za czasów carskich młodzież uczęszczała do szkoły w Sulejowie. Dopiero w 1915 roku ks. proboszcz z Sulejowa Wiktor Żaboklicki założył ochronkę  w Nowinkach, która funkcjonowała przez trzy lata. Po odzyskaniu niepodległości powstała szkoła w prywatnym domu. Z braku odpowiedniego lokalu i małej liczby uczniów( 39) skasowano szkołę w Nowinkach, a dzieci przydzielono do szkoły w Sitnem z dniem 15 lutego 1926 roku.


Do 1944 roku część wsi stanowiła własność dóbr Marii Łodzia-Kurnatowskiej, z domu hr. Zamojskiej. Reforma rolna z 1944 roku zmieniła właściciela. Z reformy rolnej przydzielono szkole 3,45 ha wraz z trzema budynkami. Największy budynek  tzw. „czworak” w niemałym trudzie powojennym zaczęto wewnątrz przebudowywać  na sale szkolne.

W drewnianym budynku, tuż po wyprowadzeniu się radzieckiego szpitala wojskowego, 11 listopada 1944 roku rozpoczęto naukę z liczbą 73 uczniów, przy dwóch siłach nauczycielskich. Kierownikiem szkoły  został  p. Jan Gabryl.

 


Ważniejsze wydarzenia  w historii szkoły:

 • Rok 1944- w wyniku reformy rolnej Powiatowa Komisja Ziemska przydzieliła szkole 3,45 ha ziemi
 • 11 listopad 1944- pierwszy dzień nauki w szkole w Nowinkach
 • Rok 1947- zaczęto przebudowywać „czworak” murowany na klasy szkolne. Żmudne prace adaptacyjne „czworaka” podworskiego trwały kilka lat. W budynku tym, dzieci uczyły się do 2000r. 12 sierpnia 2004 r. budynek spłonął w pożarze.
 • Rok 1949- Szkoła w Nowinkach zyskuje rangę pełnej 7-klasowej szkoły podstawowej- szkoła zbiorcza.
 • Rok 1966- Powstaje ośmioklasowa szkoła podstawowa
 • 1 listopad 1969- kierownikiem szkoły zostaje p. Stanisław Powieerża
 • 1975 rok- Remont szkoły i dobudowa jednej klasy lekcyjnej
 • 1 wrzesień 1989 rok- dyrektorem szkoły zostaje p. Cecylia Dzięcioł
 • Rok 1995- remont szkoły- zmiana dachu
 • 16 maj 1999r- spłonął drewniany budynek szkoły
 • Rok szkolny 1999/2000- reforma oświatowa, w wyniku której szkoła z ośmioklasowej stała się sześcioklasowa.  Przez pierwsze dwa lata  funkcjonuje oddział Publicznego Gimnazjum w Jadowie.
 • Sierpień 2001 rok- Remont i adaptacja  budynku   Domu Kultury na szkołę
 • 1 wrzesień 2001 rok- Uroczyste otwarcie nowego budynku PSP w Nowinkach. W wyniku obniżenia stopnia  organizacyjnego szkoły zostają tylko klasy 0-3.  Część nauczycieli przeniesiono do innych szkół.
 • 1 grudzień 2001rok- dyrektorem szkoły zostaje p. Dorota Siwak
 • 1 styczeń 2003 rok- dyrektorem szkoły zostaje p. Alicja Suchenek
 • Sierpień 2004 rok- spłonął  zabytkowy budynek szkoły.
 • 1 września 2022 rok - p.o dyrektora zostaje p. Elżbieta Gąsior.

  
Obwód szkolny:

Nowinki, Oble, Sulejów, Wujówka, Wólka Sulejowska

 

Kadra pedagogiczna:

W szkole zatrudnionych jest 3 nauczycieli w pełnym wymiarze i 6 nauczycieli  w niepełnym wymiarze.

 

 

Pracownicy  niepedagogiczni:

W szkole zatrudniona jest 1 osoba na stanowisku woźnej.

 

Dane kontaktowe

 • Logo Urzędu Gminy Jadów
  Urząd Gminy
  Jadów
 • Ikona mapy

  ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów
  tel. 25 675 40 44 fax: 25 675-43-84

  e-mail: gmina@jadow.az.pl

 • Ikona mapy

  Poniedziałek    8:00-16:00

  Wtorek                8:00-16:00

  Środa                     8:00-18:00

  Czwartek            8:00-16:00

  Piątek                    8:00-14:00