Urząd Gminy Jadów

Treść strony -

Szanowni mieszkańcy miejscowości Letnisko Nowy Jadów. Wójt Gminy Jadów informuje o rozpoczęciu prac projektowych dla zadania: „Budowy dróg gminnych w miejscowości Letnisko Nowy Jadów".

       Wykonawca tego zadania po przeanalizowaniu uwag mieszkańców do poprzedniej koncepcji dotyczących lepszego skomunikowania istniejących działek zabudowanych przygotował zmienioną koncepcję budowy ulic oraz przedstawił do zaopiniowania. Serdecznie zapraszamy mieszkańców do zapoznania się z koncepcją w celu zgłoszenia ewentualnych uwag do projektu. Uwago do koncepcji można zgłaszać w Urzędzie Gminy Jadów (pokój nr 18) lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres gmina@jadow.az.pl w terminie do 15.07.2022r.

 • Orientacja

Dane kontaktowe

 • Logo Urzędu Gminy Jadów
  Urząd Gminy
  Jadów
 • Ikona mapy

  ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów
  tel. 25 675 40 44 fax: 25 675-43-84

  e-mail: gmina@jadow.az.pl

 • Ikona mapy

  poniedziałek, wtorek 8-16
  środa 8-18, czwartek 8-16
  piątek 8-14