Urząd Gminy Jadów

Treść strony -

Ochrona środowiska, gospodarka wodna i rolnictwo

Kierownik Referatu Gospodarki i Ochrony Środowiska
Maria Wójcik

I piętro,pokój nr 21
tel: (25) 785-44-12
mail: maria.wojcik@jadow.az.pl

 

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek 8.00 - 16.00 
środa 8.00 - 18.00
piątek 8.00 - 14.00

* Zakres zadań na stanowisku obejmuje sprawy unormowane przepisami :

 1. Prawo ochrona środowiska i o odpadach.
 2. Prawo wodne.
 3. O ochronie przyrody
 4. O lasach
 5. O ochronie gruntów rolnych i leśnych.
 6. O wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.
 7. Prawo łowieckie
 8. O ochronie zwierząt
 9. O ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 10. O ochronie roślin.
 11. O rodzinnych ogrodach działkowych.
 12. Inne zadania realizowane przez stanowisko :
 • Prowadzenie spraw związanych z uprawą maku i konopi.
 • Prowadzenie kontroli w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadanych gospodarstw rolnych, „OC rolników” oraz ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstw rolnych od ognia i innych zdarzeń losowych „Ubezpieczenia budynków rolniczych”.
 • Realizacja zadań dotyczących zwalczania klęsk żywiołowych w rolnictwie.
 • Przygotowanie opinii do wniosków o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 
 • autor: Maria Wójcik

Dane kontaktowe

 • Logo Urzędu Gminy Jadów
  Urząd Gminy
  Jadów
 • Ikona mapy

  ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów
  tel. 25 675 40 44 fax: 25 675-43-84

  e-mail: gmina@jadow.az.pl

 • Ikona mapy

  Poniedziałek    8:00-16:00

  Wtorek                8:00-16:00

  Środa                     8:00-18:00

  Czwartek            8:00-16:00

  Piątek                    8:00-14:00