Urząd Gminy Jadów

Treść strony -

Rada Gminy Jadów

Rada Gminy Jadów 2018-2023

Skład Rady, Komisje Rady Gminy, transmisje

z obrad Sesji i wyniki głosowania na stronie 

https://rada.jadow.az.pl/

 

Informacja z XXVIII Sesji Rady Gminy Jadów

Dnia 19 maja 2021r. odbyła się XXVIII Sesja Rady Gminy Jadów, na której podjęto uchwały:

 

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jadów;
 2. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty;
 3. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Jadów;
 4. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz wysokości stawki opłaty za worek o określonej pojemności;
 5. w sprawie ustalenia wysokości ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
 6. w sprawie rozpatrzenia petycji Komitetu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego w sprawie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego;
 7. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Jadów;
 8. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jadów na lata 2021 – 2025”;
 9. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jadów;
 10. zmieniająca uchwałę nr XXV/193/20 Rady Gminy Jadów z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Jadów;
 11. zmieniająca uchwałę w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jadów obejmującego obszary położone w obrębach ewidencyjnych: Adampol, Borki, Borzymy, Dębe, Iły, Jadów, Kukawki, Letnisko Nowy Jadów, Myszadła, Nowinki, Nowy Jadów, Oble, Podbale, Sitne, Starowola, Strachów, Sulejów, Szewnica, Urle, Wójty, Wólka Sulejowska, Wujówka, Wyglądały, Zawiszyn (z późn. zm.);
 12. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie za rok 2020;
 13. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Jadów za rok 2020;
 14. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2021-2024;
 15. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jadów na rok 2021.
 16. w sprawie rozpatrzenie petycji Pani Teresy Garland w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego;
 17. w sprawie rozpatrzenia petycji Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi pod tytułem - Alarm! Stop zabójczemu GMO-Stop niebezpiecznej szczepionce.
 • autor: Magdalena P

Dane kontaktowe

 • Logo Urzędu Gminy Jadów
  Urząd Gminy
  Jadów
 • Ikona mapy

  ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów
  tel. 25 675 40 44 fax: 25 675-43-84

  e-mail: gmina@jadow.az.pl

 • Ikona mapy

  poniedziałek, wtorek 8-16
  środa 8-18, czwartek 8-16
  piątek 8-14