Urząd Gminy Jadów

Treść strony -

Kadry i promocja

Kierownik Referatu Organizacyjno Społecznego
kadry i promocja

Justyna Winnicka
parter, pokój nr 3
tel: (25) 785-44-09
mail: justyna.winnicka@jadow.az.pl


poniedziałek godz. 8.00 - 16.00
wtorek godz. 9.00 - 17.00
środa, czwartek, piątek godz. 8.00 - 16.00


 

Zakres zadań na stanowisku z zakresu kadr :

 1. sprawy związane z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników urzędu,
 2. prowadzenie dokumentacji wynikającej ze stosunku pracy,
 3. sprawy związane z powoływaniem i odwoływaniem kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
 4. sprawy związane z zatrudnianiem osób bezrobotnych na staże, prace interwencyjne, przygotowania zawodowe itd.,
 5. organizowanie praktyk uczniowskich i studenckich w urzędzie.

Do zadań z zakresu promocji należy :

 1. prowadzenie spraw związanych z promocją Gminy,
 2. współudział w opracowywaniu harmonogramu imprez i organizacji imprez gminnych,
 3. przygotowanie do realizacji druków i materiałów promocyjnych,
 4. dbanie o wygląd i zawartość oficjalnego serwisu internetowego Gminy,
 5. nadzór nad stroną internetową Urzędu,
 6. współpraca z instytucjami kultury i innymi instytucjami w zakresie promocji Gminy,
 7. współpraca z gminami w zakresie organizacji imprez o zasięgu gminnym, powiatowym i wojewódzkim,
 8. współpraca z mediami lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi,
 9. przygotowywanie informacji i tekstów prasowych, w tym przygotowywanie materiałów własnych oraz przyjmowanie i weryfikacja tekstów pozostałych.

 

 • Informacje na temat naborów na wolne stanowiska znajdują się na BIP Jadów - zobacz

 

Chcesz zamieścić coś na stronie gminy lub fb

- napisz na maila justyna.winnicka@jadow.az.pl

fb Gminy Jadów fb gminy - wejdź  

Wydarzenia promocyjne

- zobacz

 

Dane kontaktowe

 • Logo Urzędu Gminy Jadów
  Urząd Gminy
  Jadów
 • Ikona mapy

  ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów
  tel. 25 675 40 44 fax: 25 675-43-84

  e-mail: gmina@jadow.az.pl

 • Ikona mapy

  Poniedziałek    8:00-16:00

  Wtorek                8:00-16:00

  Środa                     8:00-18:00

  Czwartek            8:00-16:00

  Piątek                    8:00-14:00