Urząd Gminy Jadów

Treść strony -

Gospodarka Komunalna

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek 8.00 - 16.00 
środa 8.00 - 18.00
piątek 8.00 - 14.00

Inspektor
Ewa Skwarska

I piętro, pokój nr 20
tel. (25) 785-44-13

mail: ewa.skwarska@jadow.az.pl

Podinspektor
Katarzyna Ostrowska

I piętro, pokój nr 21
tel. (25) 785-44-11
mail: katarzyna.ostrowska@jadow.az.pl

 

* Zakres zadań na stanowisku :

 1. Realizacja całokształtu zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 2. Opracowanie i realizacja gminnego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.
 3. Nadzór, organizacja i utrzymanie targowiska gminnego.
 4. Współpraca z Sądem Rejonowym w zakresie realizacji prac społecznie użytecznych  przez osoby skazane.
 5. Realizacja zadań określonych w ustawie Prawo energetyczne ze szczególnym uwzględnieniem planowania zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe.
 6. Organizacja i nadzór nad bieżącym utrzymaniem i eksploatacją oświetlenia drogowego.
 7. Realizacja zadań gminy w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej wykorzystania mieszkaniowego zasobem gminy.
 8. Prowadzenie spraw związanych z najmem lokali użytkowych będących w posiadaniu gminy w tym przygotowywanie projektów uchwał i przetargów.
 9. Ustalanie i egzekucja czynszu najmu i opłat za lokale mieszkalne i użytkowe.
 10. Wyrażenie zgody na dokonanie ulepszeń w lokalach komunalnych oraz określenie sposobu rozliczania z tego tytułu.
 11. Prowadzenie egzekucji i eksmisji  w sprawach lokalowych.
 12. Sprawowanie zarządu nad budynkami i budowlami  stanowiącymi własność lub współwłasność  oraz będącymi w posiadaniu gminy.
 13. Tworzenie i utrzymywanie terenów zieleni ze szczególnym uwzględnieniem parku w Jadowie.
 14. Organizacja i sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej na terenie gminy.
 15. Prowadzenie apteczki punktu pierwszej pomocy w Urzędzie Gminy.
 16. Wykonywanie zadań z zakresu przepisów o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

 

Portal ZONE – Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji (gunb.gov.pl)

 

 • autor: Maria Wójcik

Dane kontaktowe

 • Logo Urzędu Gminy Jadów
  Urząd Gminy
  Jadów
 • Ikona mapy

  ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów
  tel. 25 675 40 44 fax: 25 675-43-84

  e-mail: gmina@jadow.az.pl

 • Ikona mapy

  Poniedziałek    8:00-16:00

  Wtorek                8:00-16:00

  Środa                     8:00-18:00

  Czwartek            8:00-16:00

  Piątek                    8:00-14:00