Urząd Gminy Jadów

Treść strony -

 • Ochrona Środowiska

Referat Gospodarki i Ochrony Środowiska

Ochrona Sodowiska, Gospodarka Komunalna, Gospodarka Gruntami
 • Znak roboty drogowe

Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego

Inwestycje, bieżące utrzymanie dróg, zagospodarowanie przestrzenne
 • organizacja referat

Referat Organizacyjno Społeczny

Kadry i promocja, działalność gospodarcza i obsługa rady, kasa i oświata, sekretariart.

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Gminy Jadów

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie, ul. Jana Pawła II 17
8 września 2021r. godz: 14:00
1. Analiza mienia komunalnego.
 
2. Koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych za 2020/2021 rok.
 
3. Informacja Wójta z wykonania budżetu za I półrocze 2021r.
 
4. Sprawy różne.
 
Przewodnicząca Komisji 
/-/ Katarzyna Ściborowska
 
 • autor: M.Powierża

Dane kontaktowe

 • Logo Urzędu Gminy Jadów
  Urząd Gminy
  Jadów
 • Ikona mapy

  ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów
  tel. 25 675 40 44 fax: 25 675-43-84

  e-mail: gmina@jadow.az.pl

 • Ikona mapy

  poniedziałek, wtorek 8-16
  środa 8-18, czwartek 8-16
  piątek 8-14