Urząd Gminy Jadów

Treść strony -

Asystent rodziny

Rodziny, które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej mogą otrzymać wsparcie w postaci Asystenta rodziny.

Asystent rodziny pomaga i wspiera rodzinę z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem mocnych stron członków rodziny, zasobów rodziny, społeczności lokalnej i zasobów instytucjonalnych. Głównym celem asystentury jest podniesienie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia z sytuacjami dnia codziennego rodziców lub opiekunów dzieci. Jeśli zaś dzieci znajdują się w pieczy zastępczej, rolą asystenta będą działania na rzecz ich najszybszego powrotu do rodziny.

Aby zostać objętym wsparciem asystenta rodziny, należy zgłosić taką potrzebę w Ośrodku Pomocy Społecznej. Może to zrobić każdy, kto zauważy taką konieczność: rodzina wymagająca wsparcia, pedagog, kurator, sąsiad. Przydzielenie rodzinie asystenta rodziny poprzedza rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzany przez pracownika socjalnego, który potwierdzi występowanie trudności. Asystenta do pracy z rodziną powołuje kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. Może się też zdarzyć, że rodzina zostanie zobowiązana przez sąd do współpracy z asystentem rodziny.

Współpraca asystenta z rodziną odbywa się za zgodą rodziny i jej aktywnym udziałem. Asystent pracuje z rodziną w jej domu lub miejscu przez nią wskazanym, w czasie uzgodnionym z rodziną i dostosowanym do potrzeb i wspólnie ustalonych zadań. Pomoc asystenta przyznawana jest na wniosek pracownika socjalnego po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 • autor: Ewa Król, data: 2021-05-27

Dane kontaktowe

 • Logo Urzędu Gminy Jadów
  Urząd Gminy
  Jadów
 • Ikona mapy

  ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów
  tel. 25 675 40 44 fax: 25 675-43-84

  e-mail: gmina@jadow.az.pl

 • Ikona mapy

  Poniedziałek    8:00-16:00

  Wtorek                8:00-16:00

  Środa                     8:00-18:00

  Czwartek            8:00-16:00

  Piątek                    8:00-14:00