Urząd Gminy Jadów

Treść strony -

Kasa i oświata

Kasa i oświata
parter, pokój nr 5
tel: +48 (25) 785-44-19

poniedziałek, wtorek, czwartek godz. 8.00 - 16.00
środa godz. 8.00 - 18.00
piątek godz. 8.00 - 14.00


 

KASA:

W kasie można wpłacić opłatę skarbową min. za:

 1. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania,
 2. wydanie odpisu aktów z Urzędu Stanu Cywilnego,
 3. wydanie zaświadczeń, za które przepisy prawa przewidują opłaty itp.

Wypłaty min. za:

 1. świadczenia rodzinne,
 2. swiadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 3. dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
 4. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
 5. stypendia i zasiłki szkolne,
 6. zwrot za dowozy uczniów niepełnosprawnych,
 7. dofinasowanie do zakupu podręczników...,
 8. zwroty akcyzy za paliwo.

OŚWIATA:

Stanowisko ds. oświaty prowadzi:

 1. sprawy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli,
 2. sprawy dotyczące konkursów oraz powierzeń stanowiska dyrektora,
 3. realizacja procedur związanych z oceną pracy dyrektorów,
 4. kontrolę spełniania obowiązu szkolnego i obowiązku nauki,
 5. sprawy dotyczace przydzielania uczniom pomocy materialnej (stypendia i zasiłki szkolne),
 6. sprawy dotyczace dofinansowania kosztów kształcenia uczniow młodocianych,
 7. sprawy dotyczące zapewnienia bezpłatnego transportu dzieci niepełnosprawnych.

Dane kontaktowe

 • Logo Urzędu Gminy Jadów
  Urząd Gminy
  Jadów
 • Ikona mapy

  ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów
  tel. 25 675 40 44 fax: 25 675-43-84

  e-mail: gmina@jadow.az.pl

 • Ikona mapy

  Poniedziałek    8:00-16:00

  Wtorek                8:00-16:00

  Środa                     8:00-18:00

  Czwartek            8:00-16:00

  Piątek                    8:00-14:00