Urząd Gminy Jadów

Treść strony -

Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Urlach


Władze Stowarzyszenia:

Prezes Zarządu - Aniela Dobosiewicz
Sekretarz - Rafał Gajewski
Członek Zarządu - Justyna Kamińska
Członek Zarządu - Regina Sadlik
Członek Zarządu - Karolina Borowska

Celem działania Stowarzyszenia  jest:

 1. Upowszechnianie idei aktywnego wypoczynku, poprzez organizowanie różnych form aktywności ruchowej.
 2. Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki oraz rekreacji na zasadach obowiązujących w polskim ruchu sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem udziału dzieci i młodzieży.
 3. Tworzenie warunków i rozwijanie zainteresowań kulturą fizyczną, sportem i rekreacją wśród mieszkańców gminy, powiatu oraz województwa poprzez organizowanie sekcji sportowych oraz organizowaniu zajęć pozalekcyjnych.
 4. Upowszechnianie kultury fizycznej, podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem społeczności wiejskiej. Rozwijanie sportu wyczynowego.
 5. Działanie na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich oraz o trudnej sytuacji rodzinnej.
 6. Działanie na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 7. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności narkomani, alkoholizmowi i nikotynizmowi zagrażającej dzieciom i młodzieży uczącej się.
 8. Działanie na rzecz środowiska naturalnego.
 9. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Przedsięwzięcia organizowane przez UKS przy ZSP w Urlach :

 1. Mikołajkowy Turniej Gier i Zabaw
 2. Ogólnopolski Turniej Gier i Zabaw
 3. Gminne Biegi Przełajowe
 4. Programy Ministerstwa Sportu i Turystyki - nauka pływania, nauka jazdy na łyżwach
 5. Wyjazdy sportowo - rekreacyjne.


Statut Stowarzyszenia - czytaj
 

więcej na http://www.spurle.pl/

 

Dane kontaktowe

 • Logo Urzędu Gminy Jadów
  Urząd Gminy
  Jadów
 • Ikona mapy

  ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów
  tel. 25 675 40 44 fax: 25 675-43-84

  e-mail: gmina@jadow.az.pl

 • Ikona mapy

  Poniedziałek    8:00-16:00

  Wtorek                8:00-16:00

  Środa                     8:00-18:00

  Czwartek            8:00-16:00

  Piątek                    8:00-14:00