Urząd Gminy Jadów

Treść strony -

Informacja o Inspektorze Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Gminy Jadów - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jadowie


Sebastian Kępka

e-mail: iod.jadow@edukompetencje.pl

Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Firmy Edukompetencje.

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

 • 37 - 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);
 • 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)
 • Zarządzenie nr 1/2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jadowie z dnia 16.07.2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jadowie.
 • autor: Ewa Król, data: 2021-05-31

Dane kontaktowe

 • Logo Urzędu Gminy Jadów
  Urząd Gminy
  Jadów
 • Ikona mapy

  ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów
  tel. 25 675 40 44 fax: 25 675-43-84

  e-mail: gmina@jadow.az.pl

 • Ikona mapy

  Poniedziałek    8:00-16:00

  Wtorek                8:00-16:00

  Środa                     8:00-18:00

  Czwartek            8:00-16:00

  Piątek                    8:00-14:00