Urząd Gminy Jadów

Treść strony -

Obsługa Rady Gminy Jadów i działalność gospodarcza

Inspektor ds.obsługi Rady Gminy Jadów i jej organów
Działalność gospodarcza

I piętro, pokój nr 30
tel: (25) 785-44-04


poniedziałek, wtorek, czwartek godz. 8.00 - 16.00
środa godz. 8.00 - 18.00
piątek godz. 8.00 - 14.00

 

* Zadania na stanowisku pracy :

 1. Zadania z zakresu obsługi Rady Gminy i jej organów.
 2. Realizacja i koordynacja zadań w zakresie zapewnienia dostępu do informacji publicznej.
 3. Realizacja zadań Gminy związanych z wyborami i referendum.
 4. Przygotowanie wyborów ławników sądów powszechnych.
 5. Współpraca przy organizacji wyborów do Izb Rolniczych.
 6. Obsługa narad sołtysów.
 7. Prowadzenie spraw związanych z zebraniami w jednostkach pomocniczych gminy w tym w szczególności organizacja i obsługa zebrań wyborczych.
 8. Realizacja spraw z zakresu działalności gospodarczej.
 9. Realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości tj. prowadzenie spraw dotyczących wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz związanych z ustalaniem opłat za te zezwolenia; kontrola w tym zakresie, a także wydawanie decyzji odmawiających wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 10. Realizacja spraw w zakresie przepisów o ochronie przeciwpożarowej, w tym zapewnienie realizacji zadań dotyczących funkcjonowania ochotniczych straży pożarnej
 11. Inne zadania:
 • prowadzenie spraw związanych ze współpracą organizacji społecznych, fundacji itp. z Gminą,
 • prowadzenie spraw związanych z zezwoleniami na przewóz osób taksówką,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi,
 • koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym na terenie miasta,
 • opiniowanie rozkładów jazdy linii przebiegających przez miast – przewoźnikom wykonującym zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym.

 

Rada Gminy Jadów

Rada Gminy Jadów

wiadomości związane z Radą Gminy - zobacz

 

 

Wnioski działalność gospodarcza

- pobierz wnioski 

Dane kontaktowe

 • Logo Urzędu Gminy Jadów
  Urząd Gminy
  Jadów
 • Ikona mapy

  ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów
  tel. 25 675 40 44 fax: 25 675-43-84

  e-mail: gmina@jadow.az.pl

 • Ikona mapy

  Poniedziałek    8:00-16:00

  Wtorek                8:00-16:00

  Środa                     8:00-18:00

  Czwartek            8:00-16:00

  Piątek                    8:00-14:00