Urząd Gminy Jadów

Treść strony -

OSR.0052 – XLIX/23                                                                                 

                                                                                                                      Mieszkańcy Gminy

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559, z późn. zm.) zwołuję XLIX Uroczystą Sesję Rady Gminy Jadów, która odbędzie się  w dniu 23 stycznia 2023r. (poniedziałek) o godz. 11:00 – tej  w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie, ul. Jana Pawła II 17.

 

Porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Okolicznościowe wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Jadów oraz zaproszonych gości.
 5. Podjęcie uchwały:
 6. a) w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jadów.
 7. Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                                                         Przewodnicząca Rady Gminy Jadów

                                                                                                                    /-/ Regina Maria Sadlik

 • autor: Hanna Pobudkiewicz, data: 2023-01-17

drukuj całą stronę

Dane kontaktowe

 • Logo Urzędu Gminy Jadów
  Urząd Gminy
  Jadów
 • Ikona mapy

  ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów
  tel. 25 675 40 44 fax: 25 675-43-84

  e-mail: gmina@jadow.az.pl

 • Ikona mapy

  poniedziałek, wtorek 8-16
  środa 8-18, czwartek 8-16
  piątek 8-14