Urząd Gminy Jadów

Treść strony -

                                                                                                                        Jadów, dnia 16.01.2023r.

 

                                                                               PROTOKÓŁ

                                                                  z konsultacji społecznych

 

 1. przedmiot konsultacji:

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Jadów  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 202

 1. termin konsultacji:

Termin rozpoczęcia  konsultacji ustalony był na dzień 23.12.2022r., zaś zakończenia konsultacji na dzień 13.01.2023r.

 1. miejsce konsultacji :

Urząd Miasta i Gminy Jadów

 1. sposób przeprowadzenia konsultacji:

Konsultacje przeprowadzone były w formie składania pisemnych wniosków z uwagami przez przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Jadów,
na formularzu stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 80/2022 Wójta Gminy Jadów z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały były zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jadów, na stronie internetowej www.gmina.jadow.az.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

 1. wyniki konsultacji :

Do Urzędu Miasta i Gminy Jadów nie wpłynął żaden wniosek przedstawicieli organizacji pozarządowych z uwagami do projektu uchwały w sprawie uchwalenia  programu współpracy  Gminy  Jadów  z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. W związku
z powyższym Projekt uchwały zgłoszony przez Wójta Gminy Jadów pozostaje bez zmian.

 

 

 

   

 

 • autor: Hanna Pobudkiewicz, data: 2023-01-17

drukuj całą stronę

Dane kontaktowe

 • Logo Urzędu Gminy Jadów
  Urząd Gminy
  Jadów
 • Ikona mapy

  ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów
  tel. 25 675 40 44 fax: 25 675-43-84

  e-mail: gmina@jadow.az.pl

 • Ikona mapy

  poniedziałek, wtorek 8-16
  środa 8-18, czwartek 8-16
  piątek 8-14